Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Last Update: 18 Dec 2017
Version 8.0.2c
Customer Satisfaction

Objektif survei ini adalah untuk mengkaji tahap kepuasan pelanggan terutama dari pihak kementerian, jabatan dan agensi kerajaan dalam berurusan dengan Lembaga Sungai- Sungai Sarawak. Terima kasih kerana tuan/puan sudi meluangkan sedikit masa untuk membantu kami meningkatkan kualiti perkhidmatan kami.

 
*Compulsory Field

*Jantina Lelaki
Perempuan
*Pekerjaan Sektor Awam
Sektor Swasta
Pelajar
Lain- lain
1. Adakah anda berpuas hati dengan layanan pekerja/ staf semasa berurusan dengan LSS? 1. Sangat Tidak Berpuas Hati
2. Tidak Berpuas Hati
3. Sederhana
4. Berpuas Hati
5. Sangat Berpuas Hati
2. Adakah anda berpuashati dengan kecekapan dan kompentensi pekerja/staf LSS? 1. Sangat Tidak Berpuas Hati
2. Tidak Berpuas Hati
3. Sederhana
4. Berpuas Hati
5. Sangat Berpuas Hati
3. Secara keseluruhan, sila nyatakan tahap kepuasan anda dalam keselesaan/ kualiti fasiliti yang disediakan oleh LSS? 1. Sangat Tidak Berpuas Hati
2. Tidak Berpuas Hati
3. Sederhana
4. Berpuas Hati
5. Sangat Berpuas Hati
4. Secara keseluruhan, sila nyatakan tahap kepuasan anda terhadap keselamatan semasa menggunakan perkhidmatan pengangkutan sungai? 1. Sangat Tidak Berpuas Hati
2. Tidak Berpuas Hati
3. Sederhana
4. Berpuas Hati
5. Sangat Berpuas Hati
5. Secara keseluruhan, sila nyatakan tahap kepuasan anda terhadap kualiti perkhidmatan LSS. 1. Sangat Tidak Berpuas Hati
2. Tidak Berpuas Hati
3. Sederhana
4. Berpuas Hati
5. Sangat Berpuas Hati
6. Komen dan pandangan anda, jika ada:-
 

*

Get a new code